Ontwikkelvisie Lemairepark

Resilient Waterfront, Vlissingen

Energie Landgoed, Zwolle

Wateropgave Zwolle-Zuid

Inspiratieboek waterbeleving Kraanbolwerk, Zwolle

Westelijke Ontsluitingsweg Nieuwveense Landen

EO Weijersprijsvraag Veendynamiek

Inrichtingsvisie Westelijke Parkzone Nieuwveense Landen

Visie OR Universiteit Twente

Visie Wijthmenerplas, Zwolle

Visie Landgoed Keukenhof, Lisse

Visie Oude Hollandse Waterlinie

Over the top, Rotterdam

Inpassingsstudietracé Hanzelijn

Stedenbouwkundig plan ’t Heerlijk Recht, Leiderdorp