De Oversteek, Vlissingen

Stumphiuspark, Vlissingen

Inrichtingsplan de Helling, Vlissingen

Boulevardsvisie, Vlissingen

Inrichtingsplan Scheldewerf, Vlissingen

Dokbrug, Vlissingen

Inrichting Zware Plaatwerkerij, Vlissingen

Beeldkwaliteitplan Scheldekwartier

Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, Vlissingen

Oostbeer, Vlissingen

Stadsvitrine Biber, Vlissingen

Herdenkingsgebied WO II, Vlissingen

Scheldekwartier borden, Vlissingen

Uncle beach borden, Vlissingen

Bedrijventerrein Souburg , Vlissingen

Visie boulevards, Vlissingen

Herstructurering Middengebied fase III, Vlissingen

Tijdelijke inrichting Scheldekwartier, Vlissingen

Structuurvisie, Vlissingen