Vanzelfsprekende ontwerpen voor stad en dorp

Buro MA.AN werkt vanuit de disciplines stedenbouw, landschap, architectuur en toegepaste kunst aan de kwaliteit en leefbaarheid van stad en dorp. Samen werken we aan ruimtelijke ontwerpen en strategieën die een passend antwoord geven op de opgave en de identiteit en eigenheid van de plek versterken – van stedelijk object tot stadsregio. 

Vanuit onze brede kennis verbeelden we integrale ontwerpopgaven en maken we een zorgvuldige afweging tussen ruimtelijke kwaliteit, klimaat- en duurzaamheidsambities en maatschappelijke en economische belangen. Onze plannen maken de essentie en kwaliteit van de plek beleefbaar, bieden ruimte voor flexibiliteit en interactie met bewoners, gebruikers en bezoekers.

We verbinden door te verrassen, we inspireren door verhalen te vertellen en werken samen door te luisteren. We blijven betrokken en begeleiden samen met onze partners en opdrachtgevers de uitvoering.