Vanzelfsprekende ontwerpen voor stad en dorp

Buro MA.AN werkt vanuit de disciplines stedenbouw, landschap, architectuur en toegepaste kunst aan de kwaliteit en leefbaarheid van stad en dorp. Samen zoeken we naar ruimtelijke ontwerpen en strategie├źn die vanuit de bestaande context een passend antwoord geven op de opgave en daarbij de identiteit en eigenheid van de plek versterken – van stedelijk object tot stadsregio. Dit maakt dat onze plannen niet altijd herkenbaar zijn in stijl of vorm, maar wel ontworpen vanuit een sterk idee, concept of strategie. De werkwijze is consistent, het resultaat altijd verrassend. Vanuit onze brede kennis verbeelden we integrale ontwerpopgaven, waarbij we een zorgvuldige afweging maken tussen ruimtelijke, klimaat- en duurzaamheidsambities en maatschappelijke en economische belangen. In onze plannen leggen we de essentie en kwaliteit van de plek vast en laten tegelijkertijd ruimte voor flexibiliteit en interactie met bewoners, gebruikers en bezoekers. We verbinden door te verrassen, inspireren door verhalen te vertellen en werken samen door te luisteren. Onze plannen blijven niet alleen bij idee├źn. We blijven betrokken en begeleiden samen met onze kennispartners en opdrachtgevers de uitvoering.