Brug Commissaris de Vos van Steenwijk

Stedenbouwkundig plan Zeglis, Alkmaar

Ontwerpend onderzoek Stadspark West

Ontwikkelplan Buurschap De Tippe

Het Nieuwe Poldermodel – Ministerie van Maak

Ruimtekwartier, Stichtse Vecht

Studie dorpskerk Mariënheem op IABR 2022

De Oversteek, Vlissingen

Dokter Stumphiuspark, Vlissingen

Inrichtingsplan de Helling, Vlissingen

SOP Zwarte Waterzone, Zwolle

Boulevardsvisie, Vlissingen

Inrichtingsplan Bisonspoor, Maarssen

Inrichtingsplan Scheldewerf, Vlissingen

Centrumplan, Surhuisterveen

SP De Spinde, Hardenberg

Brug Over de Weede, Hasselt

SP en BKP Hasselt Over de Weede

Inrichtingsplan Vledder, Meppel

Dokbrug, Vlissingen

Inrichtingsplan Groenmarkt, Meppel

Regt van de Jagt, Maassluis

Gebiedsvisie Zwartewaterallee, Zwolle

SP en BKP Weideblick, Meppel

BKP Nieuwveense landen, Meppel

Energielandschap, Zwolle

Fietsbrug de Gilden, Dronten

SP en BKP De Weede Hoven, Hasselt

Ontwikkelkader Hattem ’t Veen

Kwaliteitsboek binnenstad, Meppel

Resilient Waterfront, Vlissingen

Inrichtingsplan Kruisstraat, Meppel

Bruggen Breecamp, Zwolle

Gebiedsvisie Zwartewaterzone, Zwolle

Kracht van Overvecht

Inrichtingsplan Zware Plaatwerkerij

Gezonde Stad, Zwolle

Tender Boekelosebrug, Hengelo

BKP Scheldekwartier

Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier

Onderzoek Van Zorg naar Werk

Oostbeer, Vlissingen

Energie Landgoed, Zwolle

Wateropgave Zwolle-Zuid

Blalobrug, Zwolle

Studie inpassing N331, Zwolle

Bruggen De Gilden, Dronten

Tunnel De Boxem, Zwolle

Fietskiosk, Zwolle

SP Nieuwveense Landen, Meppel

Visie Stadsranden, Vollenhove Blokzijl

Stadsvitrine Biber, Vlissingen

Inrichtingsplan Herdenkingsgebied WOII

Scouting Zeeland, Veere

Egbert Gorterbrug, Almelo

Zalnébrug, Zwolle

Stedenbouwkundig PvE ’t Veen, Hattem

Fietspad Stadshagen, Zwolle

Gevolgbeperkende geluidswal, Zwolle

PvE Busverbinding, Zwolle

Belvederetunnel, Zwolle

Spoorweg, Zwolle

SP ’t Veen, Hattem

Scheldekwartier informatieborden

Uncle beach borden, Vlissingen

Inspiratieboek waterbeleving Kraanbolwerk, Zwolle

Energieservicepunt Deehoeve, Tholen

Tankstation Grindweg, Tholen

Verkavelingsplan Nieuwveense Landen

Onderzoek ‘Streetview’, Rotterdam

Stedenbouwkundige visie Oostelijke stadsentree, Meppel

Follie Nieuwe Markt, Zwolle

Stedenbouwkundig plan woonwerklocatie Scholtensteeg, Zwolle

Bruggen Werkeren, Zwolle

Ontwerp Entreeplein, Nesselanden

Metrohalteplaatsen, Rotterdam

Toekomstvisie, Alphen aan de Rijn

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit Breecamp-Oost

Stedenbouwkundig ontwerp Noordschil

Visie Noordschil Westenholte

Masterplan Stadshagen II

Visie Oude Hollandse Waterlinie

Autobrug IJsselkanaal, Zwolle

Westenholterbrug, Zwolle

Life Sign, Sytwende

Welstandsnota, Zwolle

WSV de Kogge, Tholen

Waterstand, Rotterdam

Onderstroom, Rotterdam

Waterpas, Rotterdam