Brug de Vos van Steenwijk, Meppel

Inrichtingsplan Prinsenplein, Meppel

Inrichtingsplan Vledder, Meppel

Inrichtingsplan Groenmarkt, Meppel

Weideblick, Meppel

Kwaliteitsboek binnenstad, Meppel

Inrichtingsplan Kruisstraat, Meppel

Participatie structuurvisie, Meppel