Door het zorgcomplex te combineren met een vernieuwd park en woningen ontstaat hier een unieke buurt waar wonen, ontmoeten en zorg samenkomen.

De Ontwikkelvisie werkt deze ambitie uit tot een concreet toekomstbeeld waarbij het Lemairepark wordt ontwikkeld tot een centrale verblijfs- en ontmoetingsplek voor Hoek van Holland. Een verbindende schakel tussen de buurten, recreatieve routes en grotere landschapsstructuren.

Door de opzet van het centrale park ontstaan vier ontwikkelvelden met elk een eigen invulling. De velden presenteren zich als een ensemble met een samenhangende architectonische uitstraling. Alle velden zijn gepositioneerd in het park waardoor een sterke relatie tussen landschap en architectuur ontstaat.

Download hier het volledige boekwerk.