Een speels ritme van kappen geinspireerd door het rechtlijnige strokenlandschap

Weideblick gelegen in het open veenweidegebied

De griften en slagen zijn de inspiratie voor de verkaveling

Groenruimtes liggen haaks op deze griften en slagen

Een nieuwe landelijke stadsrand voor Meppel

Randvoorwaarden in het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan