De visie voor de Zwartewaterallee en omgeving zet in op twee milieus: de Stadsallee bij de stadse wijk Holtenbroek en de Parkallee bij de groene wijk de Aa-landen. Bij de Stadsallee is er ruimte voor verdichting en diversiteit in programma, er wordt compacte bebouwing ontwikkeld met een gemengd programma van zorg, wonen en onderwijs waar een levendig straatbeeld op ooghoogte ontstaat. De Parkallee wordt een klimaatadaptief en toegankelijk parklandschap, waar het programma als ‘eilanden in het groen’ landt, met een menging van wonen, retail en wijkvoorzieningen. De gebiedsvisie biedt ruimte voor het toevoegen van circa 1.300 woningen aan de bestaande stad.

Daarnaast worden de bestaande stedelijke noord-zuid verbindingen tussen stadsdeel Zwolle-Noord en de binnenstad worden versterkt. Deze noord-zuid verbindingen kruisen de Zwartewaterallee en hebben elk hun eigen identiteit, waardoor er unieke knooppunten ontstaan. Het zijn de strategische verbindingen die zorgen voor een verbonden en compacte stad met levendige, intensief gebruikte knooppunten.