gedicht Wim Hofman (2021)

De open en gesloten delen van de brug geven uiting aan de verbinding tussen twee stadsdelen. Het deel verbonden met de binnenstad is bijna af, zoals dit ook het geval is met de bebouwing in de binnenstad, terwijl het deel verbonden met het Scheldekwartier nog volledig open is als verwijzing naar de toekomstige ontwikkelingen. De kleur van de brug is koper (RAL 8029), refererend aan historische scheepbouw en de veredeling die zichtbaar is bij bijvoorbeeld het theehuis en de brug over het Perrydok. Ondanks het onderscheidende karakter van de kleur sluit deze ook aan op al geplaatste corten stalen elementen in het Scheldekwartier zoals bankjes, lichtmasten en de bloembakken rond het Dok en de rotonde.