Surhuisterveen is een hecht dorp met een actieve groep ondernemers. Vanuit dit oogpunt heeft de gemeente Achtkarspelen gekozen om de werkgroep Infra Surhuisterveen de rol van gebiedsregisseur te geven voor de herinrichting van de Kolk. Aan Buro MA.AN en verkeerskundig adviesbureau Bono Traffics is gevraagd hiervoor het schetsontwerp en voorlopig ontwerp te maken. Het straatbeeld van de Kolk was rommelig, met weinig groen, te veel variatie in het profiel, - materiaal- en kleurgebruik en inrichtingselementen. De uitgangspunten voor de herinrichting zijn verwoord in de dorpsvisie die buro MA.AN eerder heeft opgesteld en waar is uitgegaan van een compact centrum met een duidelijke eenheid, zowel ruimtelijk als functioneel, met ruimte voor de dorpse diversiteit, een beter herkenbaar historisch lint en meer verblijfskwaliteit.

Het voorlopig ontwerp inrichtingsplan is door aannemingsbedrijf Witteveen Surhuisterveen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In oktober 2021 is de herinrichting van het centrum afgerond.