Vogelvlucht Ruimteweg

Plannen en ruimtelijke maatregelen verbeeld

Impressie deelgebied Neptunus (beeld: Klunder Architecten)

Toekomstschets Ruimtekwartier en omgeving

Het Ruimtekwartier: 'parkstedelijk wonen'

Deze randvoorwaarden vormden het vertrekpunt voor het opstellen van ontwikkelkaders voor ieder van de deelgebieden Venus, Mars, Saturnus en Neptunus: van woonprogramma, stedenbouwkundige massa, omgevingsmaatregelen tot het ontwerp van de openbare ruimte. De begeleiding van deze ruimtelijke ontwikkeling is er op gericht om een aantrekkelijke, op de toekomstgerichte woon-werkomgeving te creëren, met een sterke ruimtelijke samenhang. ‘Ruimtekwartier’ is onderdeel van de woondeal van de U10 Regio Utrecht en omvat circa 2500 woningen.