De voormalige kantoorlocaties Planetenbaan en Het Kwadrant vormen de Zuidelijke poort van Maarssenbroek en kennen binnen de regio Utrecht een goede bereikbaarheid, dicht op de A2 en de Zuilense Ring en op loop- en fietsafstand van het station Maarssenbroek. De afgelopen jaren is daarom voortvarend van start gegaan met de aanpak van de kantorenleegstand en de transformatie daarvan naar woningen. Tegelijkertijd vormden de eerste projecten aanleiding om beter na te denken over de gewenste kwaliteiten in het gebied.

De randvoorwaarden zijn aan de hand van een maquette en verschillende ruimtelijke modellen verkend en met inbreng uit een inloopavond met omwonenden aangescherpt.