Als een van de geselecteerde bureaus laat Buro MA.AN in het voorstel ‘Het nieuwe Poldermodel’ zien dat we voor de polder Mastenbroek deze woningbouwopgave niet los kunnen zien van de andere grote transities waar we in Nederland voor staan. Met respect voor het historische cultuurlandschap stellen we voor om de polder langzaam te ontpolderen: de natuurlijke grondwaterstand en oude watersystemen worden teruggebracht om het evenwicht tussen weideland en moerasbos te herstellen en om oxidatie, verdroging en stikstof uitstoot te reduceren. De bestaande polderlinten en weteringen vormen de basis voor deze transitie van het landschap. Aan de randen van de polder wordt langs de belangrijkste regionale verbindingswegen compacte stedelijke ontwikkeling gerealiseerd rondom nieuwe mobiliteitsknooppunten; een dynamisch landschap met ruimte voor bestaande en nieuwe vormen van landbouw, natuur en recreatie.

10.000 nieuwe woningen in de polder Mastenbroek? Ja, dat kan. Hoe? Dat vraagt om een gesprek tussen bewoners, eigenaren, overheden en ontwerpers om te komen tot een nieuw Poldermodel en een gedeelde visie op de toekomst.

Het  Ministerie van Maak is een initiatief van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), ZUS en MANN.