Er wordt in samenspraak met omwonenden, omliggende ondernemers en klankbord- en belangengroepen gekeken naar de ambities voor en de invulling van de wijk. Vanuit de ambities is er een ruimtelijk raamwerk ontworpen, waarbinnen woonvelden ontstaan. Dit raamwerk bestaat uit de belangrijke aders door het gebied en creëert de verbindingen met de omliggende context. Er ontstaan routes en plekken waar natuur en bewoners samenkomen en samen wonen.

De woonvelden zijn eigen plekken binnen het raamwerk. Tijdens de participatiemomenten is er, door middel van een ‘bouwstenen-spel’, een mogelijke verdeling van het woonprogramma in de wijk ontworpen. Deelnemers kregen de kans om zelf met bouwstenen te schuiven over het spelbord en zo in samenspraak met andere belanghebbenden tot een mogelijk ontwerp voor de wijk te komen. Met deze input gaan we nu verder om een schetsontwerp voor Oosterdalfsen Noord te ontwerpen.