Het ontwikkelplan voor de Tippe omvat het woonprogramma, de ruimtelijke planstructuur en stelt zes ambities op het gebied van duurzaamheid vast. De 3 buurschappen worden sociaal- én natuur-inclusief, klimaatadaptief, energieneutraal, circulair en duurzaam bereikbaar. In de drie gemeenschappelijke ‘hubs’- een biohub, mobiliteitshub en materialenhub - staat samen delen, organiseren en hergebruiken centraal. De hubs dienen tevens als centrale ontmoetingsplek voor bewoners.

De landschappelijke kwaliteiten van het IJssellandschap en de polder Mastenbroek komen terug in het ontwerp voor de openbare ruimte: de singels en poldersloten vangen het regenwater op en creëren fijne plekken om aan te wonen. Gevarieerde beplanting in groene straten zorgt voor schaduw in de zomer en voor ecologische verbindingszones waar de natuur zich thuis voelt. Woningen worden energieneutraal en bij het ontwerp van de wijk en woningen wordt er spaarzaam omgegaan met bouw- en inrichtingsmaterialen. Fiets- en voetgangersroutes krijgen voorrang op autoverkeer en verbinden De Tippe met het buitengebied.

De woningen worden ontwikkeld binnen veertig aanpasbare ontwikkelvelden die in fases zullen worden uitgewerkt. Daarmee wordt ruimte geboden om in te spelen op veranderingen in de samenleving en woningmarkt, zo zijn er inmiddels 150 betaalbare woningen extra aan het plan toegevoegd. Bovendien geeft co-creatie toekomstige bewoners de kans actief betrokken te zijn bij de uitwerking van zowel de eigen woning als de woonomgeving en kan er tijdig worden ingespeeld op de duurzame ambities voor de woonwijk.
Om de samenhang met het ontwikkelplan te waarborgen, heeft buro MAAN voor ieder ontwikkelveld een zogenaamd Ontwikkelveldpaspoort opgesteld dat de specifieke initiatiefnemers, het programma, de ruimtelijke spelregels en ambities vaststelt.

Buro MAAN is al sinds 2004 betrokken bij de ontwikkeling van Stadshagen en is verheugd met dit westelijke sluitstuk van de wijk. Ook kijken we uit naar de realisatie van de fietsbrug, welke de civiele werken langs de Hasselterweg complementeert en de wijk een nieuwe verbinding met het buitengebied geeft.