Op basis van input van de gemeente en belanghebbenden heeft MA.AN vier scenario’s ontworpen met als doel te komen tot een gedeeld wensbeeld: het gewenste dorp. Deze integrale functioneel ruimtelijke scenario’s bestaan onder andere uit de herinrichting van de openbare ruimte en de inpassing van nieuw programma. Het bestaande winkellint krijgt een impuls door vernieuwd programma en meer verblijfskwaliteit met het dorpsplein als kloppend hart. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte door een verbeterde organisatie van verkeersstromen. De autotoegankelijkheid wordt verbeterd door een duidelijkere routing en verdeling van parkeerplekken. Vrijgekomen winkellocaties buiten het lint worden herontwikkeld tot woningen. Het Centrumplan biedt een concreet vooruitzicht voor de ontwikkeling van dit unieke dorp aan de Vecht.