Uit de creatieve sessies voor Zwolle kwam de volgende opgave voor Zwolle naar voren: het verleggen van de focus van beschermen naar bevorderen. Door, bij het vormgeven aan de ruimtelijk structuur van de stad, altijd in te zetten op beschermen is de stad uitgegroeid tot een stad van fragmenten. Terwijl vanuit een brede gezondheidsdefinitie, persoonlijke ontplooiing, onderlinge verbinding en ontmoeting van even groot belang zijn voor de gezondheidservaring van de inwoners van de stad.

‘Shared City Zwolle’ verbeeld de mogelijkheden om verbindingen en ontmoeting door de stad heen te bevorderen. Zwolle wil de bestaande Stadswijken onderling beter met elkaar verbinden, door sterke (langzaam verkeer) routes, niet alleen gericht op het ‘gaan’, maar ook op het ‘zijn’. Kiezen voor stedelijke verdichting hoort hier ook bij, bijvoorbeeld door te programmeren tussen de wijken.