De transfomatie van Overdie geeft een doorkijk naar de toekomstige mogelijkheden voor kwalitatief stedelijk leven langs het kanaal. Alkmaar heeft een lange geschiedenis met water en het kanaal en dankt haar ontwikkeling hier mede aan. Met de kanaalvisie als basis en de aanvullende ambities voor een nieuwe 'Zuiderhaven' wordt opnieuw betekenis gegeven aan de relatie tussen de stad en het kanaal. Overdie als stoere havenstad, waar je daadwerkelijk rustig aan het water leeft, midden in de stad, in een autoluwe stoere buurt en het centrum op enkel 5 minuten fietsen.

De ambities die voor Zeglis worden opgepakt, zijn gericht op de ontwikkeling van een woonwijk voor Alkmaarders in aansluiting op de ambitie van de Alkmaar en de Omgevingsvisie 2040 om door kwalitatieve stedelijke verdichting een duurzame en klimaatbestendige stad te ontwikkelen.